Menu Zavřeno

Slovo genetika

Rozštěpové vady obličeje u člověka patří k jedné z nejčastějších vrozených vad a díky své lokalizaci v obličeji i k vadám nejnápadnějším. Nazýváme je rozštěpy neboť v horním rtu, čelisti a/nebo na patře je patrná štěrbina způsobená tkáňovým defektem. Jak bylo prokázáno v embryologických a teratologických studiích název rozštěp neodpovídá skutečnosti neboť vada nevzniká rozpolcením dříve jednotné čelisti, nýbrž vzniká nespojením původně samostatných obličejových struktur.
Obličejové rozštěpy dělíme na dvě základní skupiny podle toho jakými částmi obličeje štěrbina prochází. První skupina zahrnuje rozštěpy rtu a to samostatné nebo v kombinaci s rozštěpem čelisti a patra. Do druhé skupiny patří izolované rozštěpy patra.

 

 

 

 

 

 

 


Vývojové poruchy orofaciální oblasti

MUDr. Miroslav Peterka, CSc.
Geneticko-teratologická poradna
Klinika plastické chirurgie,
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10