Menu Zavřeno

Naše občanské sdružení má svou vlastní – zatím nevelkou knihovnu, kde jsou knížky které jsou k dispozici členům sdružení bezplatně, ostatním zájemcům jsou k dispozici oproti vratné záloze. Knížky v ní postupně doplňujeme a pokud i Vy narazíte na titul, který by podle Vašeho názoru mohl zajímat ostatní rodiče, prosím, dejte mi vědět na meilovou adresu hana.broulikova@seznam.cz. Nemusí to být knížky, které přímo souvisí s rozštěpovou vadou, i když ty jsou asi pro naše rodiče nejpotřebnější.

Správcem naší knihovny je paní Helena Velvarská, která má všechny knížky u sebe a která se stará o jejich půjčování a distribuci. Budete-li mít zájem o některou z knih, prosím, kontaktujte přímo ji na meilové adrese Helena.Velvarska@seznam.cz

Pravidla půjčování knih

  1. Bezplatné zapůjčování členům OS Za novým úsměvem (platí se pouze poštovné, které bude předem zasláno na účet správce knihovny)
  2. Zapůjčení nečlenům je možné za předpokladu, že bude složena záloha 500,-Kč na uvedený účet (z této zálohy bude při vrácení strženo poštovné a případné poplatky s vrácením peněz)
  3. Zapůjčení knihy na dobu 1 měsíce (v případě, že nebude další žadatel, je určitě možné tuto dobu prodloužit)
  4. Cena poštovného bude dle platného ceníku ČP s.p.

Způsoby doručení

Doporučenou zásilkou

dle hmotnosti cena 34,– nebo 43,–. Zásilka je Vám doručena Vaším listovním doručovatelem, má přidělený čárový kód, pod kterým lze sledovat zásilku na portálu ČP, většinou doručována následující pracovní den po dni podání.

Balíček do ruky

cena 102,– doručován Vaším balíkovým doručovatelem přímo na udanou adresu následující pracovní den po dni podání do 14 hod, dojde SMS o doručení ten den

Balíček na poštu

cena 93,– můžete si vybrat jakoukoli poštu a balíček tam bude pro Vás připraven k vyzvednutí dojde SMS o uložení zásilky

Bylo by dobré, aby se kniha vracela ke správci knihovny z důvodu kontroly před dalším zapůjčením (aby zbytečně nedocházelo k případným dohadů o poškození)
Případné poškození nebo ztrátu je třeba okamžitě hlásit správci knihovny.
Upozornění: Kniha musí být vždy zasílána jako pojištěná zásilka min. na cenu 500,-Kč (doporučená zásilka) a to z důvodu ztráty nebo poškození při přepravě.

O způsobech doručení a dalších podrobnostech se domluvíte přímo s paní Velvarskou.

Seznam knih

Miloš Vohradník

Poruchy řečové komunikace u velofaryngeální insuficience, která zpracovává problematiku hlasu, řeči a sluchu u dětí s rozštěpovými vadami obličeje.

Markéta Dušková

Pokroky v sekundární léčbě nemocných s rozštěpem, která přináší nejnovější poznatky a zkušenosti ze všech oborů, které se na léčbě rozštěpové vady podílejí a to konkrétně na KPCH FNKV v Praze. Detailně jsou zde rozebrány postupy pro korekční operace rtu a nosu, rekonstrukce chrupu včetně ortodontické léčby, jsou zde uvedeny zásady diagnostiky poruchy tvorby řeči a její nápravy, možnosti prevence i léčby poruch sluchu. Knížka je bohatě ilustrována a doplněna množstvím fotografií. Součástí knížky je i DVD paní doktorky Škodové Možnosti logopedie v období rané dospělosti. Na vzniku knížky se podíleli lékaři, se kterými se možná osobně setkáte – paní doktorka Koťová, paní doktorka Škodová, pan primář oddělení ORL Otruba a mnozí další.
Řekla bych, že obsahuje odpovědi na všechny otázky, které si jako mámy klademe – co naše děti vlastně čeká, jak bude jejich léčení probíhat, jaký výsledek lze očekávat.

Jitka Holmanová

Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Autorka pracuje v Centru kochleárních implantací v Praze. Publikace obsahuje soubor rehabilitačních postupů vhodných nejen pro reedukaci dětí se sluchadly, ale i s kochleárními implantáty – případně může sloužit jako studijní materiál.

Ivana Drtílková

Dítě s hyperkinetickou poruchou, která odpovídá na nejčastější otázky rodičů (i učitelů) dětí s hyperkinetickou poruchou (dětí hyperaktivních, obtížně se soustřeďujících).

Ilona Eichlerová, Jana Havlíčková: Logopedické pohádky

Knížka je pomocníkem při upevňování správné výslovnosti.Na pozadí pohádkových příběhů jsou procvičovány skupiny hlásek, které dětem nejvíce činí obtíže. Je určena dětem předškolního a mladšího školního věku, které si osvojují správnou výslovnost.