Menu Zavřeno

Logopedie – slovník pojmů

Rozštěpová vada obličeje je vrozená vývojová vada a při jejím léčení je třeba si uvědomit, že problém je třeba vnímat jako celek. Spolupracovat musí vždy celé tělo a mozek nejvíce. Proto je tak důležité, aby se dítě od nejútlejšího věku učilo, pozorovalo svět a rozvíjelo se v tom, co mu přirozeně jde a toho pak využilo k rozvoji toho, co mu jde méně. Vše chce svůj čas a každé dítě se rozvíjí svým tempem. Nelze jednotlivé dovednosti uspěchat, na děti přehnaně tlačit a nechat se ovlivňovat dosaženými dovednostmi dětí ve stejném věku. Spíše než cílené cvičení dopřejte dětem v raném věku rozvoj všech součástí jeho osobnosti, hrajte si s ním, čtěte mu a zpívejte mu, dopřejte mu čas na vývoj, zároveň však buďte s ním  a věnujte se mu.