Menu Zavřeno

Všem podnikavým maminkách přeji vše dobré a čím dál lepší!!!

S úctou Viktor Dvořák
Člen souboru Městských divadel pražských


Zdravím všechny děti , maminky a celé rodiny „ rozštěpáčků“. I v mé rodině je „jeden z vás“. Ve sportu ( ve fotbale) musíme stále bojovat o své místo v sestavě. A proto i vy jste pro mne velkými bojovníky, protože již na začátku svého života, musíte bojovat a potýkat se s problémy, které vám život postavil do cesty. Všem držím palce a přeji, ať se vám daří.

S pozdravem Adam Hloušek


Zdravím a cením si všech maminek, jejichž děti bojují „za nový úsměv“. Za to, že i když jim nemůže být zcela vždy tak hravě do smíchu, že jsou na té správné cestě proto, aby ho našly. Ten úsměv pak bude chutnat nad všechny ty, kterých si často, my bez hendikepu, nevážíme.

Lukáš Hejlík, herec a moderátor


Moc ráda potkávám lidi, kteří (a často jen tak „mimochodem“) bez pomyšlení na zisk a slávu dělají něco pro ostatní, něco, co dává smysl, a dělají to s nadšením a přesvědčením, které se málo vidí. S Hankou Broulíkovou, maminkou tří krásných dcer, z nichž ta nejmenší se narodila s rozštěpem (a dnes navzdory tomuto „handicapu“ střídá bravurně na své tvářičce celou škálu úsměvů), jsem se setkala coby redaktorka časopisu MÁMA a já. A mohu říct, že právě takováto setkání dávají největší smysl mojí práci… Nejprve jsme na dálku spolupracovaly na článku, pak došlo i na setkání osobní – a díky Hance jsem na konci loňského léta na Broulíkovic zahradě v České Lípě mohla potřást rukou také charismatickému a obdivuhodnému MUDr. Jiřímu Borskému a seznámit se s dalšími příjemnými lidmi kolem „rozštěpáčků“. I nadále (s obdivem a pevně držíc palce) zpovzdálí sleduji, do čeho se Hanka pouští, s čím se na své cestě potýká a jak se nevzdává ani ve chvílích, kdy ten její boj není zrovna vůbec snadný – proto sdružení Za novým úsměvem vyvolalo široký, nadmíru spokojený úsměv na mé tváři. Je skvělé, že je tohle miminko na světě, a já budu s radostí pokukovat, jak poroste. Přeji mu zejména spoustu dobrých lidí okolo, protože s těmi se leccos v životě zvládá lépe, což jistě právě maminky, kterým se narodily děti s rozštěpovou vadou, moc dobře vědí. A samozřejmě všem těmto maminkám přeji, aby si úsměvů svých dětí mohly užívat co nejvíce.

Mgr. Zuzana Ježková, webeditorka časopisu Máma a já


Je mi velkou ctí, že mohu spolupracovat s paní Mgr. Hanou Broulíkovou,
zakladatelkou OS…. Přeji OS, aby se stalo pevným bodem pomoci, aktivní,
srozumitelnou a informační cestou pro všechny, kterých se problematika
dětských rozštěpů týká.

Mgr. Renáta Mertová, vrchní sestra odd. plastické chirurgie FNKV Praha


Začal nový rok a s ním přichází na svět i sdružení Za novým úsměvem. Stejně jako miminko, tak tak i toto sdružení vzniklo z lásky – z lásky k dětem, s touhou pomoci těm, jejichž start do života nebyl úplně snadný. Ráda bych nejen svým jménem, ale i za celou redakci JáRodič.cz a také za naše čtenáře popřála novému sdružení, aby se mu práce dařila, aby se povedlo vše, do čeho se jeho členové (a samozřejmě nejen oni) pustí.

Lucie Lokvencová, jarodic.cz


Každé těhotenství je nadějí, která je provázena šimravým napětím rodičů, porod pak velkou šancí na lepší pochopení a uchopení života. „Nový úsměv“ si vybral ty nejlepší rodiče a já přeji všem šťastnou hvězdu, rozvahu a lásku na jejich cestě. Podpora potřebných je největším naplněním života lidského.

Ing. Ivana Antalová, koordinátorka projektu BabyKlokánci o.s. ZRNKA


Po delší době jsem navštívila přízemí kliniky plastické chirurgie FNKV a měla jsem velkou radost z nově vybudované herny, která dnes již plně slouží dětem a jejich rodičům. Zcela jistě jim zpříjemní atmosféru a subjektivně zkrátí čekací dobu před ambulantní kontrolou.
Tehdy jsem se poprvé setkala se jménem paní Mgr. Hany Broulíkové. Netrvalo dlouho a setkaly jsme se též osobně. Osobní setkání nelze ničím nahradit. Získala si mne svou otevřeností, zápalem pro věc a manažerskými schopnostmi.
Dnes velmi ráda přeji novému sdružení hodně štěstí a dalších konkrétních činů ve prospěch rodičů a našich dětí a též celého rozštěpového centra zdravotníků kliniky plastické chirurgie v Praze.
Těším se na budoucí spolupráci. Zároveň děkuji všem maminkám a paní doktorce Leamerové za pozitivní zpětnou vazbu pro mě, kterou uveřejnili na ,,zelené louce“ (stránky sdružení Šťastný úsměv). Velmi si toho vážím. Děkuji též všem maminkám, které mi poslaly fotky svých dětí, všechny jsou jedinečné a krásné a měla jsem velkou radost, jak vám děti krásně vyrostly.
Tak paní Hanko, hodně sil a dobrých lidí na vaší dlouhé cestě ve prospěch našich malých i větších pacientů přeje
PhDr. Miroslava Kolínová, Ph.D. (psycholog).