Menu Zavřeno

"Nebuďte nešťastná, vy, která jste dala život děcku s rozštěpem. Není to hanba, je to jen náhoda vývoje, omyl přírody. Vada se dá dnes dobře napravit. Máte plnou naději, že se z vašeho děcka stane hodnotný člen společnosti.“

Akademik František Burian, zakladatel české plastické chirurgie.

O rozštěpech všeobecně

Rozštěpové vady obličeje patří do kategorie vrozených vývojových vad. Svým názvem však poněkud matou – nevznikají rozštěpením, ale naopak nespojením příslušných částí obličeje v místech, kde by za normálních okolností měly být ret, čelist a patro...

Způsob léčení

Léčba obličejových rozštěpů je dlouhodobá a probíhá od narození až do dospělosti. Léčení je operační a konzervativní. O dítě pečuje tým odborníků – plastický chirurg, ortodontista, foniatr, logoped, dětský lékař, genetik, antropolog a podle potřeby další odborníci.

Léčebný protokol

O tom, jak správně časovat léčbu rozštěpu, se dozvíte v tomto článku. Obsahuje základní informace a harmonogram léčebných procedur.

Stáhněte si brožuru Obličejový rozštěp – průvodce péčí o dítě
s rozštěpem a stručný výklad pojmů. Naleznete v ní přehledně
seřazené základní informace.

Slovník pojmů

Rozštěp

První rok

Logopedie

Stomatologie