Menu Zavřeno

Základní časování léčebného protokolu

1) Plastická chirurgie

Cílem primární chirurgické léčby je dosáhnout normální funkce především ohledně příjmu potravy a tvorby řeči. Proto se rekonstrukce rozštěpu rtu provádí během prvních měsíců života dítěte tak časně, jak je z hlediska zdravotního stavu dítěte situace bezpečná.. V ČR se stále víc prosazuje operativa novorozenců z těchto důvodů:

  • časná rekonstrukce umožňuje sání a přirozenou výživu dítěte kojením
  • uzávěr ústní štěrbiny snižuje výskyt zánětu horních cest dýchacích
  • operace zanechává méně patrné jizvy
  • má velký význam zejména při budování pozitivních vztahů mezi dítětem a matkou a dítětem a širší rodinou, protože obličejový rozštěp je zřetelně viditelný defekt obličeje

Rekonstrukce patra se provádí kolem 10. měsíce až roka u jednostranných rozštěpů, u oboustranných déle, mezi 12. a 18.měsícem.Jde o náročnější operci než je operace rtu. Vyžádá si asi 10denní hospitalizaci.

2) Stomatologie

Stomatologická a zejména ortodontická péče provází pacienta od narození do dospělosti.Určité části jsou realizovatelné v místě bydliště.složitější a specializované postupy jsou realizovány při rozštěpovém centru. Postupně se uplatňují všechny stomatologické obory: stomatologie, ortodoncie, maxiofaciální chirurgie, dentoalveolární chirurgie a stomatologická protetika. K první návštěvě oddělení ortodoncie jsou maminky vyzvány v období kolem operace patra.

3) Foniatrie a logopedie

Základní vyšetření i péče se provádí před rekonstrukcí patra, trvá po celou dobu výboje řeči a trvá minimálně do ukončení tělesného výoje. Začíná u péče o hlas a artikulaci přes sluch po verbální a neverbální složky.

4) Otorynolaryngologie a audiologie

Každé dítě má být vyšetřeno před operací patra. V průběhu léčebného protokolu je pacient monitorován podle individuálního nálezu, v době dospívání musí být opět provedeno kompletní vyšetření. Vyšetření i kontroly probíhají v rámci rozštěpového centra.

5) Psychologie

Vyšetření začínají v útlém dětství a pokračují až do doby psychosociální adaptace v dospělosti.

6)Pediatrie

Monitoruje celkový růst a psychomotorický vývoj

7) Genetika a teratologie, antropologie

Je soustředěna na diagnostiku, riziko opakování vady, prognózu a prevenci. Antropologie pomáhá sledovat růst a vývoj. Slouží k hodnocení nových léčebných postupů.

Zdroj: M.Dušková, Pokroky v sekundární léčbě nemocných s rozštěpem

Spodní věková hranice pro vyšetření a zákroky

1.-8. týden

Vyšetření plastickým chirurgem, neonatologem, ORL specialistou ve FN Motol,  návrh předoperační  péče, operační rozvaha.

1.-12. týden

Plastický chirurg – operace rtu a nosu

2.-6. měsíc

Genetické vyšetření

Konec 8. měsíce

ORL vyšetření u dětí s rozštěpem patra

9. měsíc

Plastický chirurg – operace patra
ORL – zavedení gromet případě potřeby

12. měsíc

Klinický logoped – řečová terapie formou hry

2,5 roku

Foniatrické vyšetření, ortodontické vyšetření, stomatologická péče, případné korekce tvaru nosu

3 roky

Kontrolní vyšetření – plastický chirurg, foniatrie, ortodoncie, ORL

4 roky

Plastický chirurg – prodloužení patra při nedostatečné funkci měkkého patra

6 let

Kontrolní vyšetření – plastický chirurg, foniatrie, ortodoncie, ORL

8 let

Plastický chirurg – vsazení kostního štěpu do čelisti

10 let

Kontrolní vyšetření – plastický chirurg, foniatrie, ortodoncie, ORL

13 let

U dětí s rozštěpem čelisti kontrolní vyšetření protetikem

14 let

Plastický chirurg – případné korekce nosu

17 let

Plastický chirurg – případná estetická korekční operace obličeje
Ortodont – úprava vzájemného vztahu čelistí

18 let

Kontrolní vyšetření – plastický chirurg, foniatrie, ortodoncie, ORL, zhodnocení léčby, eventuální poslední nutné korekce