Menu Zavřeno

Přátelská rodičovská organizace

Vytváříme živé, komunikující, otevřené a přátelské seskupení, jehož členové jsou jeho součástí, tvoří jeho náplň, prezentují jej mezi ostatní veřejnost. Jeho členové spolu komunikují, pomáhají si a podporují se a to zejména v prvních letech života svých rozštěpových dětí, kdy je podpora a pomoc nejvíce zapotřebí. Vytvořme tým lidí, kteří chtějí pro tuto organizaci aktivně pracovat a uskutečňovat další projekty v tvořivé spolupráci.

Spolupráce s nemocnicemi a odborníky

Většina našich členů jsou klienty rozštěpového centra Praha. To naši spolupráci nejen potřebuje, ale také oceňuje a váží si jí. Pokusme se tedy zajistit našim klientům v nemocnici nejen pohodlí a zábavu, ale také zdroj informací o potřebách nemocnice, o poskytované péči a v neposlední řadě také jako prostředek obousměrného toku informací a vzájemné propagace výsledků své práce. Spoluprací s porodnicemi a centry prenatální diagnostiky zajistíme včasnou informovanost budoucích rodičů. Umožníme našim klientům setkávání se svými lékaři a odborníky mimo nemocnici a přispějeme tak k vytvoření dobrých vztahů založených na důvěře v odbornou a vynikající péči. Informovaností rodičů přispějeme ke zdárnému průběhu léčby s co nejlepšími výsledky.

Spolupráce s portály, médii a vhodnými časopisy

Propagace činnosti, zviditelnění spolku, dostupnost pro nastávající nebo čerstvé rodiče dětí s rozštěpem obličeje, kteří pomoc potřebují nejvíce. Jakmile získají jistotu a klid, s problémy se pak již snáze vyrovnávají. Informováním široké veřejnosti o možnostech efektivního léčení rozštěpů obličeje přispíváme k odstranění předsudků a pomůžeme při rozhodování o životě dosud nenarozených dětí, jejichž rodiče toto rozhodnutí při zjištění této VVV podstupují.

Intenzivní práce s rodiči

Zajišťujeme byť zprostředkovanou psychologickou pomoc, podporu a stálý přísun informací. Poskytujeme rady a předáváme zkušenosti s péčí a výchovou dítěte s rozštěpem obličeje. Vytváříme projekty, které podporují radost, pýchu a dokládají plnohodnotný život dětí narozených s rozštěpem obličeje. Zajišťujeme pomocnou ruku při výchově natolik silných osobností, které nad svými vrstevníky vynikají minimálně v tom, jak s nimi rodiče pracují, jak je podporují v jejich přirozených talentech a přednostech. Každé dítě má šanci vyniknout, být sebevědomé, milované a prožít šťastný plnohodnotný život. Své děti prezentujeme světu nikoli jako děti s rozštěpem obličeje, ale jako zdravé, šikovné a milované děti. Naše práce směřuje k takovému cíli, aby naše děti svou jinakost nijak negativně nevnímaly a necítily se sebeméně limitovány. Proto je koncepce práce směřována k rodičům, na nichž nejvíce závisí, v jakém prostředí, atmosféře a sociálních vztazích jejich děti vyrostou.

Závěrem: být přáteli, být si nablízku a dělat si radost.

Mgr. Hana Broulíková
hana.broulikova(zavinac)seznam.cz