Menu Zavřeno

Rodičovský příspěvek (2012)

Rodičovský příspěvek rodičů rozštěpových dětí – možnost čerpání až do 7 let věku dítěte.

O systému vyplácení rodičovského příspěvku rodiči zdravého dítěte se toho dočteme vcelku dost. Jak je to ale u rozštěpového dítěte?

Pokud má vaše dítě rozštěp patra, ať už měkkého, tvrdého nebo obojí, máte velkou šanci pobírat rodičovský příspěvek až do 7-mi let věku dítěte v základní výměře 7.600,- Kč měsíčně. K tomu ho můžete dát až na 6 hodin denně do jeslí, mateřské školy, nebo jiného obdobného zařízení pro děti předškolního věku.

Jak to funguje?

Pro účely pobírání rodičovského příspěvku posoudí posudkový lékař zdravotní stav dítěte. U rozštěpu patra jakéhokoliv rozsahu většinou uznává lékař 2.stupeň dlouhodobého zdravotního postižení. Vždy je to ale individuální a na posouzení každého lékaře. Nejedná se o nárokovou položku.

Posudkový lékař přiděluje status dlouhodobě zdravotně postiženého dítěte na omezenou dobu. Zpravidla to bývá na 2-3 roky. Poté se může žádat znovu.
Status dlouhodobě zdravotně postiženého dítěte získává dítě u dávek státní sociální podpory pouze pro posouzení nároku na rodičovský příspěvek a sociálně slabší rodiny i pro posouzení nároku na sociální příplatek.
Nejedná se tedy o známou zkratku ZTP nebo ZTP/P. Průkazy ZTP nebo ZTP/P jsou určeny především osobám s mentálním a fyzickým postižením, kteří nejsou soběstační nebo jen v omezeném rozsahu. Žádá se o ně na Městském úřadě – odboru sociálních věcí. Dítě „pouze“ s rozštěpem nemá žádnou šanci tyto průkazy získat.

V souladu s § 30b odst. 2 písm. d) zákona 117/1995 Sb. je podmínka celodenní a řádné péče pro nárok na RP splněna a rodiči náleží RP, jestliže:

„dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně, a dítě školního věku , které navštěvuje přípravnou třídu základní školy nebo školu poskytující základní nebo střední vzdělání,“

Pobírání rodičovského příspěvku nevylučuje možnost chodit do zaměstnání , podnikat. Výše příjmů rodičů ani ostatních členů rodiny , žijících v jedné domácnosti zde nehraje žádnou roli. Jedinou nutnou podmínkou pro splnění nároku je výše uvedená docházka do předškolního, školního zařízení.

Jak postupovat?

Na kontaktním místě Státní sociální podpory Úřadu práce (tam, kde žádáte o rodičovský příspěvek) zažádáte o posouzení zdravotního stavu vašeho dítěte posudkovým lékařem. Vyplníte formulář.
Posudkový lékař si zapůjčí zdravotní dokumentaci vašeho dítěte od pediatra a může vyzvat rodiče o doplnění lékařských zpráv ze specializovaných pracovišť – plastiky, ORL, ortodontie,…). Poté rozhodne.
Nárok na RP vzniká rodiči ode dne zjištění, že se jedná o dítě dlouhodobě zdravotně postižené. Žádat můžete kdykoliv, není nutné, aby na sebe navazovaly doby řádné rodičovské dovolené. Př. Pokud jste měli 2 letou rodičovskou dovolenou a už pracujete, můžete zažádat z výše uvedeného titulu kdykoliv až do 7 let věku dítěte.

Doporučení z vlastní zkušenosti:

1) Mějte bohatou zdravotní dokumentaci u pediatra. Propouštěcí zprávy po operacích, ambulantní zprávy z ORL vyšetření ohledně gromet, …atd .
2) Pokud si přejete, aby vám rodičovská dovolená plynule navazovala, zažádejte cca 4 měsíce před ukončením řádné rodičovské dovolené.

Důležité

Tato právní úprava platí do 31.12.2011. Od 01.01.2012 se má celkově měnit systém vyplácení dávek státní sociální podpory, úřady se mají sdružovat a prodělávat velkou organizační změnu. Do dnešního dne není jasné ani jisté jak přesně se bude systém měnit. Aktuální informace vám podáme, jakmile bude nový zákon schválen.

Vaše případné dotazy Vám případně zodpoví autorka článku, paní
Ing. AlenaKuželová MBA
tel.604 275 115, 481 621 058

Změny ve vyplácení rodičovského příspěvku v roce 2012 si můžete prohlédnout v následujícím odkaze:
http://wiki.aktualne.centrum.cz/finance/rodicovsky-prispevek-2011-zmeny-2012/