Menu Zavřeno

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči u rozštěpového dítěte

Příspěvek na péči upravuje zákon 108/2006 Sb., v platném znění a lze ho pobírat na dítě, které je z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti.

Jak jsem již zmiňovala v článku o rodičovském příspěvku , dítě „jenom“ s rozštěpem na tuto dávku nemá nárok, a to ani v kombinaci s jinou vadou – třeba srdeční. Pokud ho tato další jiná vada neomezuje v soběstačnosti při běžné každodenní péči o sebe sama.

Chcete-li o příspěvek na péči přesto žádat, vyplníte na příslušném sociálním odboru městského úřadu žádost. Pracovník sociálního odboru provede sociální šetření v přirozeném sociálním prostředí žadatele. Účelem je objektivní posouzení stupně závislosti. Poté předá výsledek šetření posudkovému lékaři(ten si vyžádá zdravotní dokumentaci dítěte od pediatra) a rozhodne o stupni závislosti.

Výše příspěvku za měsíc u dítěte do 18 let věku:

I. stupeň (lehká závislost): 3.000,–
II. stupeň (středně těžká závislost): 5.000,–
III. stupeň (těžká závislost): 9.000,–

Pokud je vám příspěvek na péči přiznán a zároveň pobíráte rodičovský příspěvek, bude vám rodičovský příspěvek v souladu s § 32 odst.2 zákona 117/1995 Sb. zkrácen o polovinu. Z toho ve stručnosti vyplývá, že pokud vašemu dítěti není přiznána minimálně středně těžká závislost, nemá smysl o tuto dávku žádat.

Od 01. 01. 2012 bude platit nový zákon, který bude systém vyplácení dávek úplně měnit. Bude vyplácena pouze jedna dávka, jedním úřadem, na základě jednoho posudku lékaře a jednotné stupňovací škály. Aktuální informace vám přineseme.

10. 9. 2013 – nové informace o navýšení příspěvku na péči v případě změny zdravotního stavu dítěte:
http://www.spokojenedeti.cz/socialne-pravni/prispevek-na-peci-zmena-zdravotniho-stavu

Vypracovala: Ing.Alena Kuželová, MBA