Menu Zavřeno

Právní pomoc při nečinnosti úřadů

Milí přátelé,

přináším Vám velmi aktuální informaci z ústředí NRZP (Národní rada osob se zdravotním postižením ČR). Tyto informace jsou určeny všem, kteří již dlouho marně čekají na posouzení zdravotního stavu svého nebo svého dítěte a nejsou samozřemě určeny pouze rodičům rozštěpových dětí.

NRZP ČR rozhodla Vám pomoci se situací, kdy při vyřizování žádostí o průkazky ZTP, o příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu a další dávky jsou nepřiměřené lhůty. Současná lhůta pro vyřízení těchto správních řízení se pohybuje, podle našich zkušeností, mezi 8 – 10 měsíci. Pan JUDr. Jan Hutař vypracoval právní rozbor správních řízení a možnosti obrany při nečinnosti úřadu, a současně i dva vzory podání stížnosti na nečinnost úřadů v souvislosti s vyřizováním Vašich žádostí.

První stížnost je na nečinnost posudkové služby ČSSZ, protože nemusíte podávat stížnost pouze na Úřad práce. Stížnost na ČSSZ je vhodné podat v případech, kdy již bylo ÚP provedeno místní šetření, a Vy čekáte na posouzení Vašeho zdravotního stavu posudkovým lékařem, aby mohlo být jednání o žádosti ukončeno, a posudková komise Vás nechá čekat déle než třicet dní.

Druhá stížnost je na nečinnost pobočky úřadu práce. Tu můžete uplatnit především tehdy, když ÚP nepředá včas dokumentaci Vaší žádosti lékařské posudkové komisi k dalšímu jednání.

Oba vzory těchto stížností Vám mohu kdykoli přeposlat meilem, pokud byste usoudili, že by Vám mohly pomoci při řešení Vaší situace. Můžete si o ně napsat na můj meil hana.broulikova@seznam.cz.