Menu Zavřeno

Pravidla posuzování stupňů ZP

Systém výplat sociálních dávek a různých příspěvků se po 1. 1. 2012 zcela změnil.

Maminky zdravotně znevýhodněných dětí mohou nyní žádat o dva druhy příspěvků.

Je to příspěvek na mobilitu a příspěvek na péči. Tyto příspěvky jsou zcela nezávislé na příjmech rodičů, vůbec se nezjišťují, jejich přiznání či nepřiznání je zcela v kompetenci posudkového lékaře potažmo vyjádření pediatra dítěte a doložených odborných posudcích.

Příspěvek na mobilitu

Jedná se o příspěvek poskytovaný zejména dětem ležícím, nechodícím či dětem s jakkoli narušenou pohyblivostí. Rozštěpových dětí by se netýkal.

Příspěvek na péči

Rozštěpových dětí se nově týká.

Nově se v posudkovém řízení hodnotí 10 (pro děti do 18 let 9) úkonů, respektive hodnotí se, jestli jsou děti v těchto úkonech svou vadou či nemocí nějak omezeny. Tyto úkony se posuzují v závislosti na věku dítěte (jinak u dětí dvouletých, jinak u dětí desetiletých)

Patří k nim:

  • mobilita – jestli dítě chodí po rovině, do schodů, zkrátka jeho pohyblivost
  • orientace – jestli je zorientované po bytě, v místě svého bydliště apod.
  • komunikace – schopnost dorozumívání, řeči – to se týká rozštěpových dětí
  • stravování, problémy s příjmem potravy – i toto se týká rozštěpových dětí
  • oblékání, obouvání (vše přiměřené věku)
  • tělesná hygiena, samoobslužnost
  • výkon fyziologických potřeb
  • péče o zdraví – to by se také týkalo rozštěpových dětí, které samy nejsou schopné zajistit své potřeby vyplývající z jejich vady:masáže, péče o nostrilky, o uši apod.
  • osobní aktivity – docházka do školských zařízení, styk s kamarády – to by se též rozštěpových dětí týkalo, protože v případě častých zánětů středouší nebo zvýšené nemocnosti (případně aby dítě nebylo nemocné například před operací) je omezena možnost zařazovat dítě celodenně do mateřské školy.

Podle počtu kritérií, ve kterých je žadatel omezen, se zařazuje do stupně 1, 2, 3, 4 – z nichž první stupeň je nejnižší a k jeho dosažení je třeba tří kladně zhodnocených kritérií. V tomto případě náleží žadateli měsíční částka v hodnotě zhruba 3 000,-Kč. Pokud je těch kritérií kladně posouzených více, pak žadatel přechází do stupně 2 až 4 (u všech devíti, kdy částka je nejvyšší – 12 000 Kč). Znovu opakuji, že nez ohledu na ostatní příjmy rodiny, to s tím vůbec nesouvisí.

Pokud jsou k rozštěpové vadě ještě další přidružené vady, pak se samozřejmě kladně zhodnocená kritéria sčítají.

Postup žádání o příspěvek na péči:

Žádost se podává na úřadu práce na místě, kde jste do této chvíle žádali například o rodičovský příspěvek (tito úředníci prý nově spadají pod úřad práce). Proběhne sociální šetření, které s Vámi provede sociální pracovnice. Bude se Vás ptát, jestli dítě žije v úplné rodině, jaké poměry v rodině vládnou, jestli dítě vyžaduje nějaké zvláštní úpravy v bytě a pod.)

Z tohoto šetření vypracuje výstup, který se odesílá posudkovému lékaři.
Další posudek zpracovává pediatr dítěte a dále je třeba přiložit odborná vyjádření lékařů, kteří o dítě pečují(plastický chirurg, ORL lékař, stomatolog apod.) Čím jich bude více a čím budou podrobnější, tím lépe. Pravdou je, že posudkový lékař obyvkle nebývá odborník na rozštěpové vady a pokud má od pediatra napsáno, že dítě má zoperovaný rozštěp a jinak je v pořádku, nemůže vědět, jaké zákroky dítě čekají a jakým způsobem o dítě dál pečujete: zda pečujete o jizvičky, jezdíte s ušima, čeká vás operace čelisti nebo jezdíte na logopedii. Dále je třeba mít na paměti, že se nejedná o posudek na základě diagnózy, ale na základě funkčního postižení, kterou tato diagnóza způsobuje. O jeho nepříznivý dopad na stav dítěte. Znamená to tedy, že skutečně může nastat situace, že dvě děti se stejnou diagnózou například celkového jednostranného rozštěpu mohou mít různý posudek pokud jedno z dětí je často nemocné nebo má výraznější problémy v komunikaci oproti druhému, které je nemocné méně často a jeho řeč se vyvíjí normálně (a to i v případě, že je to způsobeno výbornou péčí v rodině a preventivními opatřeními, kterými častým onemocněním dítěte zabraňují. Je jasné, že některé děti jsou naopak k častějším nemocem náchylnější bez ohledu na rozštěpovou nebo jiné vady.) Nejedná se zde o příspěvek na to, abyste mohli ve větší pohodě o své dítě pečovat, ale jedná se zde o jakousi kompenzaci případných komplikací.

Posudkový lékař na základě všech těchto získaných skutečností napíše své vyjádření na základě kterého příslušný úřad práce vystaví své rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení určitého stupně postižení, případně na jak dlouho. O tomto byste měli dostat písemné vyjádření, proti kterému máte právo se v zákonné lhůtě odvolat. Při odvolacím řízení bude zdravotní stav dítěte posuzovat již odborný lékař na příslušnou vadu.

Vše byste si mohli prostudovat v plném znění zákonů:jedná se o Zákon č.329/2011 – Zákon o poskytování dávek sociálního zabezpečení a Zákon 180/2006 – Posuzování stupně závislosti. Oba jsou k nalezení na internetu.

Dle vyjádření posudkové lékařky, se kterou jsem tento příspěvek zpracovávala, není pravda, že po novém roce rozštěpové děti prakticky nemají šanci jakýkoli příspěvek na péči získat. Z výše uvedených informací vyplývá, že na ten první stupeň by děti měly bez problémů dosáhnout v případě, že mají celkový rozštěp, který zasahuje jak řeč, tak zoubky a způsobuje problémy v příjmu potravy nebo s oušky. Je to pomoc, kterou Vám stát nabízí, a tak se neostýchejte si o ni požádat.

Přechodem na nový systém a tím, jaký chaos to způsobilo, se vyřizování jednotlivých žádostí může protáhnout až na několik měsíců, takže buďte trpěliví.

Pokud jsou v textu nějaké nejasnosti, prosím, kontaktujte mě přes rubriku Zeptejte se nebo na mém telefonu. Co budu umět vysvětlím sama, případně se pokusím získat informace pro Vás od paní doktorky.

Hezký den

Hanka