Menu Zavřeno

Logoped radí

Na vaše nejčastější dotazy odpověděla paní PaedDr. Eva Škodová, vedoucí postgraduálního vzdělávání pro obor klinické logopedie v ČR, předsedkyně Asociace klinických logopedů ČR, hlavní autorka základní VŠ učebnice Klinická logopedie. Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PaedDr. Eva Škodová

Kvalifikace

  • atestace a registrace MZ ČR k výkonu povolání bez odb. dohledu pro obor klinická logopedie
  • odb. prac. IPVZ Praha – ved. postgraduálního vzdělávání pro obor klinická logopedie v ČR
  • Předsedkyně Asociace klinických logopedů České republiky
  • Dlouhodobá koncepční práce pro obor klinická logopedie
  • člen Akreditační komise MZ ČR
  • dlouholetá přednášková a publikační činnost
  • hlavní autor základní VŠ učebnice Klinická logopedie