Menu Zavřeno

IDnes

Lékaři vrací dětem s rozštěpem úsměv. Cesta je dlouhá, ukazuje výstava.

Výstava fotografií dětí narozených s rozštěpovou vadou je k vidění ve vestibulu pavilonu A nemocnice v Karlových Varech. Pořádá ji ve spolupráci se sdružením Za novým úsměvem.

Jednotlivé snímky představují veřejnosti výsledky moderních metod v operativě rozštěpů obličeje. Lidé mají možnost vidět fotky dětí po operaci a na menším snímku se seznámit s jejich původní podobou.

Zdeněk Vaněk, zástupce primáře dětského oddělení karlovarské nemocnice.

Rozštěp obličeje je nejčastější vrozená vývojová vada hlavy a krku. Podle statistik jedno dítě s rozštěpem připadá na 550 zdravě narozených dětí.„Ročně se v Karlových Varech narodí jedno až dvě děti s touto vadou,“ říká zástupce primáře dětského oddělení Karlovarské krajské nemocnice Zdeněk Vaněk.

Co vlastně je rozštěpová vada?
Nejedná se o rozštěp v pravém slova smyslu, ale spíše o nespojení obličejových výběžků rtu, čelisti a patra, které probíhá u plodu mezi pátým až dvanáctým týdnem nitroděložního vývoje. Pokud v tomto období zasáhne nějaký nepříznivý vliv (infekce, hlavně virové, dále alkohol, kouření, drogy či některé léky) může dojít ke vzniku rozštěpu obličeje. Po 12. týdnu těhotenství už rozštěp nevzniká.

Můžete doporučit, co by případně omezilo možnost této vady?
Ke snížení rizika se doporučuje, aby u plánovaného těhotenství tři až šest měsíců před početím a v průběhu prvních tří měsíců gravidity, žena preventivně užívala 0,8mg kyseliny listové denně. Problém je v tom, že rozštěp vzniká v časném období těhotenství, kdy ženy mnohdy ani netuší, že jsou těhotné.

V jaké fázi těhotenství se to dá zjistit?
Na ultrazvuku to lze rozeznat už mezi dvanáctým a šestnáctým týdnem. Ale obvykle k tomu dochází při ultrazvukovém vyšetření, které těhotné podstupují mezi dvacátým až dvaadvacátým týdnem těhotenství.

Kdy se dá rozštěpová vada léčit?
Záleží na tom, o jaký rozštěp se jedná. Může to být jen izolovaný rozštěp rtu, nebo k tomu přidaný rozštěp čelisti. Nejhorší variantou pak je, když se je postižené i patro, to je poté komplexní rozštěp. Pokud je součástí vady rozštěp rtu, tak ten se může chirurgicky řešit pomocí dvou přístupů.

Můžete je popsat?
Existují dva léčebné přístupy, jejichž zastánci se mezi sebou přou o to, jestli je lepší operovat rozštěp rtu u novorozence v prvních dnech po porodu či později, až ve třetím měsíci, což je ve světě více preferovaná. Ale v České republice se stále více prosazuje spíše ta operace v prvním týdnu.

Operace takto brzo po porodu, není to nebezpečné?
Mohlo by se to tak zdát, ale využívá se efektu takzvaného fetálního hojení, který se vyznačuje snad rychlejším a lepším hojením. Nejdůležitější věcí časné operace rozštěpu rtu je psychologické hledisko pro rodiče. Dítě je sice v nemocnici po porodu déle, ale poté odchází s opraveným rtem. Lidé pak po nahlédnutí do kočárku zbytečně nestresují rodiče nepříjemnými otázkami.

Jak vypadá chirurgický zákrok?
Jde o sešití tkání, které se provádí v celkové anestezii. Operace trvá maximálně dvě hodiny.

Kolik dětí se s rozštěpovou vadou obličeje ročně v Karlovarském kraji narodí?
Jde přibližně o jedno až dvě děti ročně z počtu 800 dětí narozených u nás v nemocnici.

Kde se tyto děti operují?
Operace se provádí v Centrech pro léčbu rozštěpových vad v Praze a Brně. Novorozenci se operují v Praze na třech místech, ve FN Motol, v Thomayerově FN v Krči a v Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí. A v Brně pak ve FN Brno. Rozštěpy ve věku tří měsíců a více se operují v Praze na Klinice plastické chirurgie Královské Vinohrady a v Brně na Klinice plastické chirurgie U Svaté Anny.

Tím vše končí?
Kdepak. Jedná se o běh na dlouhou trať. Na řadu přichází spolupráce řady dalších odborníků. Od stomatologů, foniatrů, logopedů až po ORL lékaře, pediatry či psychology. Navíc musím zmínit, že to obvykle nekončí jen jednou operací. Protože jak dítě roste, tak se mění i symetrie obličeje a pak se musí dělat reoperace. Pokud se rozštěp týká i čelisti a chybí zde část kosti, tak se mezi devátým až třináctým rokem dítěte přistupuje k implantaci kostního štěpu z kyčelní kosti.

Ve třinácti by tedy na obličeji neměly být památky po této vadě?
Krom malé jizvy by to opravdu nemělo být vidět.

Autor: Zdroj: http://vary.idnes.cz/deti-s-rozstepem-dostanou-novy-usmev-dwh-/vary-zpravy.aspx?c=A160303_2229766_vary-zpravy_prz