Menu Zavřeno

Výstava fotografií

Milí přátelé,

připravili jsme první veřejnou prezentaci fotografií dětí narozených s rozštěpem obličeje jako další z projektů směřujících k tomu, aby se obecné povědomí o rozštěpové problematice stále zvyšovalo. Tento projekt vznikl díky nadšení rodičů dětí narozených s rozštěpem obličeje, kteří poskytli fotografie svých dětí před i po operaci rozštěpu, aby tyto fotografie samy za sebe demonstrovaly, jak efektivní dnes chirurgická léčba rozštěpu je. K jejich prezentaci jsme s nadšením využili prostory kavárny Fakultní Thomayerovy nemocnice, které jsou pro výstavy umělců nebo neziskových organizací přizpůsobeny. Shodou okolností je Thomayerova nemocnice jedna ze tří nemocnic, kde se děti s obličejovým rozštěpem ihned po narození operují, a tak volba tohoto místa je až symbolická. Jsme velmi rádi, že takové místo existuje, protože je pro uspořádání takové expozice takřka ideální. Fotografiemi chceme oslovit širokou veřejnost, přejeme si, aby fotografie na stěnách kavárny zpříjemnily den jejích návštěvníků, kteří tak – aniž by to plánovali – odejdou z kavárny bohatší o zjištění, že obličejový rozštěp existuje a hlavně že ho lze úspěšně léčit. Věříme, že atmosféra, která fotografie bude provázet, osloví návštěvníky, kteří si je prohlédnou, a že v nich zanechá ty nejpříjemnější pocity.

Na slavnostní otevření výstavy, která se bude konat 2. 2. 2015 ve 14 hodin přijali pozvání nejen naši lékaři (MUDr. Jiří Borský – FN Motol, MUDr. Jan Janota – FTN), ale přijde i náš patron a mediální tvář pan Lukáš Hejlík. Rádi bychom, aby nám pomohl s vydražením jediného a jedinečného kalendáře, který vznikl ze všech vystavovaných fotografií a který, jak doufáme, bude mít pro někoho z přítomných hostů smysl si zakoupit.

kalendář

Výstava bude k vidění v termínu od 2. 2. 2015 do 15. 2. 2015.

Přijďte se podívat. Když nám pak do fóra napíšete, jestli svůj záměr naplnila, budeme moc rádi.

Hana Broulíková

pozvanka-vystava