Menu Zavřeno

Za novým úsměvem klientů a přátel rozštěpového centra Praha, z.s.

Jmenuji se Hana Broulíková a povoláním jsem učitelka. Mám tři dcery, nejmladší Karlička se narodila v březnu 2009 s kompletním levostranným rozštěpem a byla operována panem doktorem Borským v motolské nemocnici. Problematika obličejových rozštěpů se mi tak stala velmi blízkou a snad i vzhledem k mému povolání a mé povaze, začala jsem pro rozštěpové pacienty a jejich rodiny aktivně pracovat. V roce 2010 jsem pod hlavičkou OS Šťastný úsměv uskutečňovala projekty, které jsem považovala za užitečné a přínosné:

  • vznik a provoz herny v rozštěpovém centru KPCH
  • vznik a distribuci kalendářů rozštěpových pacientů
  • osvětová činnost na portálech a v některých časopisech
  • intenzivní práce s maminkami
  • organizace setkávání klientů rozštěpového centra s lékaři a odborníky

Koncem roku 2010 jsem vytvořila koncepci práce rodičovské organizace podporující rozštěpové pacienty a založila OS Za novým úsměvem, které v duchu této koncepce začalo pracovat a pracuje dodnes. Jeho koncepce, stanovy a cíle jsou přiloženy k nahlédnutí.

Již z názvu je zřejmý náš příklon k rozštěpovému centru v Praze, konkrétně spolupracujeme s FNKV a s FN Motol, ale i dalšími zdravotnickými zařízeními, která léčí rozštěpové pacienty. Načasování operací a léčebné postupy nejsou vždy zcela shodné v porovnání s druhým rozštěpovým centrem a tak informace, které poskytujeme, jsou konkrétní pro pražské pracoviště. Zároveň bychom chtěli ze všech sil přispět ke zpříjemnění prostředí v nemocnicích, kde naše děti musí trávit několikrát v roce čas čekáním na kontroly a různá vyšetření, a být našim klinkám partnerem a pomocníkem na cestě za stejným cílem a tím je nový úsměv našich dětí.

Rozhodně se však nechceme izolovat od klientů jiných rozštěpových center. Svým optimismem a svou ochotou podat pomocnou ruku jsme otevřeni všem, kteří to potřebují a kteří by o to stáli.

Jako předsedkyně sdružení jeho jménem vystupuji na veřejnosti a zastupuji ho při jednání s rodiči a případnými sponzory. V čele organizace kromě předsedy stojí výkonný výbor, jehož členkami byly členskou schůzí zvoleny paní Ing. Petra Prchalová do funkce místopředsedkyně a paní Bc. Petra Broulíková do funkce pokladníka.

Základními cíli naší práce je kompletní informační servis rodičům dětí narozených i zatím nenarozených s rozštěpovou vadou v  obličeji, spolupráce s lékaři a odborníky a osvětová práce směřující k potlačení předsudků o životě dětí s rozštěpem obličeje.

Pokud byste měli jakékoli dotazy nebo měli zájem se ke sdružení přidat jako jeho člen, prosím kontaktujte mě

E-mail: hana.broulikova(zavináč)seznam.cz
Tel.: 728 334 637

V rubrice Dokumenty ke stažení najdete přihlášku do OS, kterou po vyplnění stačí odeslat na uvedenou adresu. Rovněž uvítám všechny vaše náměty a tipy jak život našich rozštěpových pacientů zkvalitnit, jak jim udělat radost. Staňte se tvůrci těchto stránek a napište mi, co byste na nich chtěli najít, jaké informace vám chybí a jakou rubriku postrádáte. Bude-li to v mých silách, pokusím se vám vyhovět. V této chvíli je rozštěpové centrum naším partnerem a tak věřím, že budeme dobře spolupracovat a vzájemně si pomáhat.

Velmi se těším na Vaše názory a přeji Vám štěstí.
Mgr. Hana Broulíková