Menu Zavřeno

FN Motol

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
 
Ambulance MUDr. Jiří Borský, Ph.D.
klinika ušní, nosní a krční
poliklinika, 5. patro
e-mail: borsky.jiri@gmail.com
tel.: 603 444 951
 
 
 
objednání pacientů do ambulance a k plánovaným výkonům
tel.: 224 432 601 (sekretariát)
 
Jak se do Motola dostanete?
 
Ambulance ORL prim. MUDr. Michala Jurovčíka tamtéž.
 

Porodníci

MUDr. Jan Matěcha
Centrum UZ diagnostiky, Gynekologicko-porodnická klinika 2.LF a UK FN Motol

MUDr. Ivana Špálová
vedoucí lékař odd.rizikového těhotenství

Neonatolog

MUDr.Jan Janota Ph.D,
tel.: FN Motol – linka 2101, 2135
(podrobnější informace o předoperačním vyšetření a pooperačním průběhu)

Ergoterapie
tel.: 224 435 571

Maminky, pokud má Váš lékař podezření na obličejový rozštěp u vašeho miminka,
volejte FN Motol 224 434 269 – Centrum UZ diagnostiky a objednejte se na vyšetření.

Zobrazit více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Šrobárova 50, Praha 10 PSČ 100 34

Telefonní ústředna: 267161111
Fax.: 267312664

Areál nemocnice je přístupný ze dvou směrů:

Ze severu od ulice Vinohradské ulicemi
U Vinohradské nemocnice nebo ulicí Šrobárova
Metro trasa A – stanice Želivského
Tram. č. 10, 16 stanice Želivského-Strojimport
Tram. č. 11, 19, 26 stanice Želivského
Bus. č. 139, 213, 234, 146, 155, 188, 208, 238, 239

Z jihu od ulice Ruské
Tram. č. 19, 22, 23, 24
stanice Kubánské náměstí
Bus. č. 234

ORL FNKV

Kontakty

Ambulance – tel.: 267 162 332
Kancelář – tel.: 267 162 588 (příjem a propouštění pacientů)
sekretariát vedení kliniky – tel.: 267 163 171

Vedení kliniky

přednosta kliniky: Doc. MUDr. Aleš Hahn, Dr. med., CSc.
zástupce přednosty: primář MUDr. Ivan Šejna, CSc.
vrchní sestra: Martina Pencová

Stomatologická klinika FNKV

tel.: 267 163 277, 267 163 282, 267 163 315

Vedení kliniky

přednosta: Doc. MUDr. Eva Gojišová
zástupce přednosty: Prim. MUDr. Pavel Hájek
vrchní sestra: Helena Burešová
sekretariát: Anna Švehlová
hospodářka: Marie Šrámková

Chcete-li objednat dítě k vyšetření, pak na tel. 267 163 283 (ortodoncie)
mezi 13. a 14.hodinou.
V případě nejasností chtějte paní doktorku Koťovou
nebo paní doktorku Urbanovou.

Klinika plastické chirurgie FNKV

Kontakty

Ambulance MUDr. Eva Leamerová

klinika plastické chirurgie

tel.: 267 163 304

Sekretariát kliniky — tel: 267 163 030, fax: 267 163 041, e-mail: plastsec@fnkv.cz
Ambulance dospělí – PO–PÁ 8:30–15 hod., tel.: 267 163 313
nebo 267 163 307
Ambulance (chirurgická) – PO,ST,PÁ 9–12 hod., tel.: 267 163 304
Ambulance (pediatr) – 13–14 hod., tel.: 267 163 309
Dětské oddělení: 267 163 229 nebo 267 163 226
JIP – 267 163 228
Přijímací kancelář – PO–PÁ 8:30–13 hod., tel.: 267 163 310
Kartotéka – PO–PÁ 8:30–15 hod., tel.: 267 163 296
Vrátnice – tel: 267 163 211, 267 162 937

Vedení kliniky

přednosta: doc .MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
tel. 267 163 030
andrej.sukop@gmail.com

zástupce: prim. doc. MUDr Aleš Nejedlý
e-mail: a.nejedly@volny.cz

vrchní sestra: Mgr.Renáta Mertová
tel.: 267163259, e-mail: mertova@fnkv.cz

Dotazy též můžete psát na
rozstepcentrum@fnkv.cz

Vaše dotazy také zodpoví paní Ivana Jirků, sestřička dětské JIP
e-mail: ivana.halounova@seznam.cz

Oddělení lékařské genetiky

tel.: 267 163 670

Vedení oddělení

klinický genetik MUDr. M.Svobodová
e-mail: msvobodova@fnkv.cz

Prenatální ambulance

-  v rámci dětské KPCH FNKV
- při zjištěné VVV plodu nebo při abnormálním nálezu
- objednání on-line: www.fnkv.cz , sekce Pro pacienty -  Navigace -  Objednávkový systém FNKV
- s sebou: lékařské  zprávy,  snímky (vytištěné i CD)

Zobrazit více

Foniatrická klinika VFN a 1.LF UK

Žitná 24, 120 00 Praha 2
tel.: 224 964 927
webové stránky

Fakultní Thomayerova nemocnice

webové stránky

Centrum fetální medicíny Profema Praha

Mgr. Hana Broulíková

Předsedkyně OS 
email: hana.broulikova@seznam.cz
Tel.: +420 728 334 637