Menu Zavřeno

Slovo psychologa

Jak reagovat na pohledy ostatních

Většina lidí se obecně cítí nepříjemně či přinejmenším nejistě, jsou-li na ně upřeny pohledy ostatních lidí z okolí. Rodiče rozštěpových dětí, které nepodstoupily operaci rtu ihned po narození, se pohledům ostatních neubrání a pro mnohé je neoperovaný rozštěp jejich dítěte závažnou překážkou, která omezí jejich kontakt s okolím vůbec. I děti po operaci přitahují pozornost okolí a to tím, že mají nostrilky přilepené náplastmi v obličeji, což je pro okolí velmi neobvyklé. Následující text byl vytvořen, aby pomohl rodičům dětí se zdravotním postižením, které je zřetelně viditelné. Rozštěp obličeje však díky moderním metodám léčení mezi ně v podstatě již nepatří – přesto mohou během léčby, případně na jejím samotném začátku, nastat situace, kdy budete mít pocit, že pohledy okolí směřují k Vám a Vašemu dítěti. V těch chvílích by Vám mohl být užitečný.

 

 

 

 


Jak se k pohledům vnitřně stavět

To, jak se k situacím v našem životě stavíme, výrazně ovlivňuje, jak je vnímáme, jak jsou pro nás nepříjemné a v důsledku i to, jak je zvládáme. Zvládání pohledů okolí funguje na podobném principu jako zvládání trémy z jakýchkoliv jiných situací, kdy jsme vystaveni pozornosti či hodnocení druhých lidí. Proto můžete vyzkoušet několik psychologických technik, jejichž funkčnost je prozkoušena praxí.

 

 

 


Proč se nenechat odradit pohledy ostatních

Každý z nás má tendenci vyhýbat se sociálním situacím, které jsou pro nás nepříjemné. Než tak však začnete činit, zkuste si na kus papíru napsat, co vám to přinese a co vám to vezme. Mezi nejdůležitější důvody, které vám mohou dodat energii do překonávání pohledu ostatních, patří jak vaše spokojenost, tak spokojenost vašeho dítěte.

 

 


Nezapomínejte na záliby dětí

Život s dítětem s jakýmkoli zdravotním znevýhodněním není jednoduchý. Jak vy, tak i vaše dítě znáte zpočátku tak trochu „dřinu“ z cílem zlepšování a dosáhnutí pokroku. Po příchodu z porodnice je třeba řešit krmení a najít ten nejlepší a nejefektivnější způsob. Po celý první rok je třeba masírovat pooperační jizvu, starat se o nostrilky, každá rýma tuto péči hodně komplikuje. Ani druhý rok života rozštěpového dítěte se nebejdete bez zvláštní péče – zvlášť pokud vás čeká operace patra: předoperační péče, pooperační péče o jizvu na patře, hledání vhodného odborníka na logopedickou péči a správný nácvik řeči. Nevyhnete se pravidelným kontrolám.

Nezapomínejte však na odpočinek dítěte! Ten vám sice „zkrátí“ den na cvičení, zato je však zefektivní. Když vy i vaše dítě budete umět odpočívat, veškeré nové učení půjde snáze. A jedním z možných odpočinků je právě koníček (záliba). V dnešní době existuje již obrovské množství všech možných aktivit a lze tedy říci, že pro každé dítě lze nějaký koníček vybrat.

 

 


Přijetí osudu z pohledu vašeho partnera

Pro většinu z nás patří přivedení dítěte a jeho výchova mezi nejdůležitější hodnoty v životě. Spojujeme s tím řadu našich očekávání, nadějí a přání. Většina z nás si také vůbec nepřipouští možnost, že by zrovna naše dítě mohlo být vážně nemocné či handicapované. Proto je sdělení diagnózy pro každého člověka vždy hlubokým otřesem a jednou z nejnáročnějších životních situací.

S diagnózou dítěte se každý vyrovnává svým individuálním a osobitým způsobem. Přesto lze stanovit určitý obecný průběh společný jak ženám, tak mužům. Všichni procházíme svým vlastním tempem řadou fází, v nichž se naše mysl a srdce snaží vyrovnat se situací. Mezi muži a ženami jsou však určité rozdíly a to jak v rychlosti, tak ve způsobu vyrovnávání se se situací.

Diagnóza dítěte zpravidla představuje větší zátěž pro ženy, které se musí s traumatem nejen vyrovnat, ale také se jim jakožto pečující osobě výrazněji mění život. Přesto jsou to muži, kteří mají větší obtíže se smířením se se situací. To je dáno mnoha faktory, které si při popisu fází přiblížíme.

 

 

 

 

 


Doporučení

Fungující partnerský vztah je pro vyrovnání se s diagnózou dítěte nesmírně důležitý. Problémy v partnerském vztahu mohou mnohonásobně znásobit náročnost situace. Naopak pokud vztah funguje, je silným zdrojem vzájemné opory. Je proto důležité uvědomit si, že diagnóza dítěte je záležitostí celé rodiny a také tvrdou zkouškou vztahu. Pozornost bychom tak měli koncentrovat nejen na dítě, ale také na vzájemný vztah s mužem, který je vždy touto situací ohrožen.

Co je důležité?

Uvědomit si, že každý se se svou bolestí vyrovnává jinak. Je dobré vědět, jaké reakce můžeme od muže očekávat a chápat, proč tomu tak je. Tím můžeme předejít zbytečným nepochopením, vzteku na partnera, destruktivním výčitkám a jiným obtížím.
Je důležité uvědomit si, že většina výše popsaných reakcí vyrovnávání se s diagnózou dítěte není vědomá. Psychika nás podobnými reakcemi brání před informacemi či situacemi, které zatím nejsme schopni zvládnout a hrozilo by tak naše zhroucení. Člověk tyto reakce zpravidla nevolí cíleně a vědomě a naopak je obtížné je ovládat a kontrolovat.
Je důležité vědět, že muži to mají celkově jinak s emocemi – méně jim rozumí, méně je dokážou sdílet, méně na ně umí reagovat. To, že muž neprojevuje emoce, neznamená, že neprožívá svou vnitřní bolest. To, že neví jak reagovat na to, když pláčete a potřebujete se s ním podělit o své trápení, neznamená, že o Vás nemá zájem.
Vědět, že muži se musí jednání s dítětem učit více než my a potřebují v tomto směru naši pomoc.

Co se vyplatí?

Komunikovat – je nesmírně důležité od začátku hovořit o tom, o čem potřebujete. Nečekejte, až budete naštvaná nebo frustrovaná, zkuste včas říkat, co od něho potřebujete a proč. Je důležité mluvit s partnerem jasně a otevřeně. Muži neumí číst mezi řádky, nečtou naše náznaky a dvojsmysly, jsou ale schopni reagovat na jasnou a otevřenou žádost či rozhovor. Snažte se v komunikaci také vyhýbat hodnotícím výrokům – o ožehavých tématech hovořte tak, že popíšete problém, nikoliv jeho osobu a co dělá špatně.
Pomožte partnerovi v hledání cesty k dítěti – pomožte mu například najít společnou aktivitu s dítětem, která bude ryze jejich – začněte něčím jednoduchým, jako je třeba večerní čtení pohádky. Muži tak získají svou roli v péči o dítě a také pravidelný kontakt s dítětem, který jim pomůže naučit se s ním jednat. Zažijí s dítětem společné příjemné chvíle a snadněji ho dokážou akceptovat takové, jaké je.
Pokud to umožňují finanční a pracovní podmínky, je užitečné domluvit se s mužem např. na jednom dni, kdy převezme péči o dítě a domácnost. Pro ženy je to možnost odpočinout si, udržovat společenský a alespoň částečně pracovní život. Muži tak získají představu o míře Vaší zátěže a tím i větší pochopení pro Vaši situaci.

Závěrem

Vyrovnat a smířit se s osudem, že je vaše dítě v některém ohledu znevýhodněno, je náročný a dlouhodobý proces, který často trvá i celý život. To, že vám jsou pohledy ostatních lidí nepříjemné, vás může upozorňovat na to, že se vaše srdce ještě nedokáže v některých ohledech smířit s životním údělem. Můžete tak rozkrýt důležitá témata nebo pocity, o kterých potřebujete hovořit a s nimiž se ještě potřebujete poprat. Nebojte se v takových případech hovořit o tomto tématu s partnerem, blízkými či odborníkem. Důležitým pomocníkem v takových chvílích jsou i podpůrné rodičovské organizace klientů rodin rozštěpových pacientů (Za novým úsměvem www.zanovymusmevem.cz) , protože jejich členové svými osobními zkušenostmi, radami a optimismem mohou být dobrým příkladem toho, že rozštěp obličeje je komplikací, která se dá zvládnout a hlavně stojí za to zvládnout.